Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
χλμ Set radius for geolocation
Αναζήτηση

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ Ι. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΟΥ
Επιστημονικός Διευθυντής Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΤΡΟΥ

Η Διεύθυνσή μας:

Άντερσεν 1, Ψυχικό

Τηλέφωνα:
Πως θα έρθω