Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
χλμ Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Πολλές φορές μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο ή κάποια άλλη νευρολογική πάθηση τα άτομα, εκτός από κινητικά προβλήματα, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις λειτουργίες της σκέψης καθώς και στον έλεγχο του συναισθήματος και της συμπεριφοράς.

Αντικείμενο της νευροψυχολογίας αποτελούν οι γνωστικές λειτουργίες, δηλαδή:

– Προσανατολισμός σε τόπο, χρόνο και κατάσταση
– Προσοχή & συγκέντρωση
– Ταχύτητα σκέψης
– Μνήμη
– Αντίληψη του χώρου
– Σχεδιασμός, οργάνωση, προγραμματισμός
– Επίλυση προβλημάτων
– Έλεγχος συναισθημάτων και συμπεριφοράς

Οι γνωστικές λειτουργίες ενδέχεται να διαταραχθούν ύστερα από κάποιες νευρολογικές παθήσεις όπως:

– Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια
– Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
– Εκφυλιστικές νόσους, π.χ. άνοιες, σκλήρυνση κατά πλάκας
– Επιληψία
– Λοιμώξεις του εγκεφάλου, π.χ. μηνιγγίτιδα
– Ανοξία, π.χ. λόγω καρδιακής ανακοπής
– Όγκος εγκεφάλου
– ¶λλες νευρολογικές παθήσεις

Τι προσφέρει η Νευροψυχολογική αποκατάσταση σε αυτήν την περίπτωση;

– Διερευνούνται εις βάθος οι γνωστικές λειτουργίες και διαπιστώνεται αν υπάρχουν δυσκολίες σε κάποιους τομείς
– Παρέχεται επανεκπαίδευση των ελλειμματικών γνωστικών λειτουργιών
– Το άτομο και οι συγγενείς του υποστηρίζονται να λάβουν σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την λειτουργικότητα στην καθημερινή ζωή, π.χ. οδήγηση, αυτόνομη διαβίωση κ.α.
– Το άτομο και οι συγγενείς του υποστηρίζονται για την καλύτερη προσαρμογή στη νέα κατάσταση και τη διαχείριση των επιπτώσεων της νευρολογικής πάθησης
– Παρέχεται εκπαίδευση στο άτομο και στους συγγενείς για τη διαχείριση απρόσφορων συναισθημάτων (π.χ. θυμός, αδιαφορία) και προβλημάτων συμπεριφοράς (π.χ. επιθετική ή παρορμητική συμπεριφορά)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΤΡΟΥ

Τηλέφωνα:
Πως θα έρθω