Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
χλμ Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Καρδιολόγος
Κλινική & Επεμβατική Καρδιολογία

Επιστημονικός Συνεργάτης Καρδιολογικής Κλινικής Γ.Ν.Α. “Γ. Γεννηματάς”

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΠΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΤΡΟΥ

Η Διεύθυνσή μας:

Δήμητρας 10-12, Μαρούσι

Τηλέφωνα:
Πως θα έρθω