Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
χλμ Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Δέχεται καθημερινά: 08:00 – 12:00 Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 18:00 – 20:00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΤΡΟΥ

Η Διεύθυνσή μας:

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 234 & ΒΕΝΤΟΥΡΗ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Τηλέφωνα:
Πως θα έρθω