Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
χλμ Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Ολοκληρωμένη Θεραπευτική Προσέγγιση
Καρδιογράφοι – Απινιδωτές
Σπιρρόμετρα – Οξύμετρα
Πιεσόμετρα – Στηθοσκόπια
Οτοσκόπια – Λαρυγγοσκόπια – Οφθαλμοσκόπια

Εξεταστικά κρεβάτια
Διαφανοσκόπια – Παραβάν
Ζυγοί – Αναστημόμετρα

Ανοξείδοτα σκεύη
Χαρτί εξεταστικών κλινών
Νυστέρια – Γλωσσοπίεστρα
Ράμματα – Χαρτί καρδιογράφων
Χαρτοβάμβακας – Γυψοβάμβακας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΤΡΟΥ

Η Διεύθυνσή μας:

ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ 16, ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Τηλέφωνα:
Πως θα έρθω