Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
χλμ Set radius for geolocation
Αναζήτηση

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ
HAMMESMITH HOSPITAL LONDON

TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ-ΑΟΡΤΗΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΙΣΤΙΚΟ DOPPLER (TDI)
HOLTER ΡΥΘΜΟΥ 24ΩΡΟΥ
HOLTER ΠΙΕΣΗΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΟ 5-9 μ.μ. ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΤΡΟΥ

Η Διεύθυνσή μας:

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 50, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Πως θα έρθω