Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
χλμ Set radius for geolocation
Αναζήτηση

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ

Ο χρόνιος πόνος μετά από διαστρέμματα ποδοκνημικής αποτελεί μια αρκετά συχνή παθολογική οντότητα και απασχολεί τον ορθοπαιδικό. Συνήθως ο πόνος εντοπίζεται στην έξω επιφάνεια της άρθρωσης και σπανιότερα στην έσω. Εφόσον ο ακτινολογικός έλεγχος και η αξονική τομογραφία έχουν αποκλείσει τη βλάβη του χόνδρου, η διάγνωση του συνδρόμου πρόσκρουσης μαλακών μορίων είναι η πιο πιθανή αιτία του πόνου.
Κυρίως μετά από διαστρέμματα της ποδοκνημικής και ρήξη του πρόσθιου κνημοπερονιαίου συνδέσμου λόγω αναστροφής των χειλέων του συνδέσμου στη φάση επούλωσης, δημιουργείται στην έξω επιφάνεια της ποδοκνημικής μια ευμεγέθης ουλώδης μάζα, η οποία στη φάση κίνησης της άρθρωσης προσκρούει στην άνω έξω επιφάνεια του αστραγάλου και προκαλεί πόνο, κατά κύριο λόγο μετά ή κατά τη διάρκεια της άθλησης.
Συνήθως ο ασθενής με σύνδρομο πρόσκρουσης εμφανίζει πόνο στην έξω επιφάνεια της ποδοκνημικής και την κνημοπερονιαία συνδέσμωση, κυρίως μετά από αθλητική δραστηριότητα.
Ο πόνος επιδεινώνεται ή αναπαράγεται όταν κλινικά φέρνουμε την άρθρωση σε βίαια inversion.
Η αρθροσκόπηση της ποδοκνημικής είμαι μία επέμβαση με 2-3 πολύ μικρές τομές 4mm, κατά την οποία με χρήση μίκρο-κάμερας ανιχνεύονται, τεκμηριώνονται και θεραπεύονται ενδαρθρικές βλάβες. Η αρθροσκόπηση της ποδοκνημικής αρθρώσεως είναι ανώδυνη και απαιτεί 24ώρη νοσηλεία. Ο χρόνος αποθεραπείας είναι ανάλογος των ενδαρθρικών βλαβών και παρεμβάσεων που θα λάβουν χώρα.
Ο αρθροσκοπικός καθαρισμός της περιοχής και η αφαίρεση του ουλώδους ιστού ανακουφίζει τον ασθενή από τα ενοχλήματα.
Σε 17 ασθενείς με σύνδρομο πρόσκρουσης μαλακών μορίων, κυρίως αθλητές με αδυναμία επανέναρξης αθλητικής δραστηριότητας, μετά από αρθροσκοπικό καθαρισμό της περιοχής, οι 16 αθλητές επανήλθαν στις προηγούμενες αθλητικές δραστηριότητες χωρίς ενοχλήματα.
Εδώ θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σε περιπτώσεις αθλητών με χρόνιο πόνο στην έξω επιφάνεια της ποδοκνημικής μετά από πολλαπλά διαστρέμματα, όπου η αρθροσκόπηση δεν αποκαλύπτει στοιχεία πρόσκρουσης μαλακών μορίων.
Στις περιπτώσεις αυτές είναι πιθανόν ο πόνος να οφείλεται στη χρόνια αστάθεια της άρθρωσης και η θεραπεία πρέπει να είναι η σταθεροποίηση της ποδοκνημικής με αναδίπλωση του έξω πλαγίου.
Πιο σπάνια νοσολογική οντότητα αποτελεί η πρόσκρουση του οπίσθιου κνημοπερονιαίου συνδέσμου και η ανεύρεση της βλάβης γίνεται μόνο με εφαρμογή οπίσθιας προσπέλασης για έλεγχο της οπίσθιας έξω περιοχής της ποδοκνημικής.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Θεόδωρος Β Γρίβας, Γεώργιος Βλατής, Αθανάσιος Μπαδέκας, Σπυρίδων Δάγκας, Πόδι και Ποδοκνημική, Τόμος Ι, Κεφάλαιο 9, Αρθροσκόπηση Ποδοκνημικής, Ιατρικές Εκδόσεις Χρ. Βασιλειάδης

Χιώτης Ν. Ιωάννης MD, PhD, MSc
Χειρουργός Ορθοπαιδικός Τραυματιολόγος
Παναγή Τσαλδάρη 10-12, Μαρούσι
τηλ.: 210 8052117
Κιν.: 6945 706036
e-mail: info@chiotisioannis.gr
www.chiotisioannis.gr

Σχετικά με Yannis Pourlos