ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

EΘΝΙΚΟ KΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 166
Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία Νοσοκομεία 1434
Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 175
Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας (Ιατρικές Συμβουλές) 194
Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777
Ανοιχτή Συμβουλευτική Γραμμή για το AIDS 210 7222222