Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
χλμ Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Ειδικός Παθολόγος
Ιατρός ΙΑΣΩ General
Σύμβαση με Δημόσιο, Οίκο Ναύτου & άλλα ταμεία
Δέχεται: Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη 18:00 – 21:00μ.μ.
Κάτω Χαλάνδρι
7η Στάση Χολαργού

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΤΡΟΥ

Η Διεύθυνσή μας:

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 4Α, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Πως θα έρθω