Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
χλμ Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Μικροβιολογικό Διαγνωστικό Κέντρο
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Τμήματα : Μικροβιολογικό, Ανοσολογικό, Βιοχημικό, Μυκητολογικό, Αιματολογικό, Ορμονολογικό

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΤΡΟΥ

Η Διεύθυνσή μας:

ΜΕΣΣΟΓΕΙΩΝ & ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 1Α, ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Τηλέφωνα:
Πως θα έρθω