Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
χλμ Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Μικροβιολογικό, ιολογικό, βιοχημικό, αιματολογικό, ανοσολογικό εργαστήριο.
Αξιόπιστη και ταχεία εργαστηριακή διερεύνηση, απαραίτητη τόσο για την διάγνωση όσο και για την πρόληψη νοσημάτων.

Συμβεβλημένο με το νέο ταμείο του ΕΟΠΥΥ και εξυπηρετεί όλους τους ασφαλισμένους των παλιών ταμείων: ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΤΡΟΥ

Η Διεύθυνσή μας:

AΡΜΕΝ 24, ΔΡΑΜΑ

E-mail:
Πως θα έρθω