Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
χλμ Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Ιατρός παιδοχειρουργός,
ειδικευθείς στο Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»
και μετεκπεδευθείς στο Royal Hospital for Sick Children of Edinburgh.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΤΡΟΥ

Η Διεύθυνσή μας:

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 68, ΑΘΗΝΑ

E-mail:
Ιστοσελίδα:
Πως θα έρθω